Zarząd wspólnoty a zarządca – różnice

Mieszkańcy oraz właściciele lokali, które wchodzą w skład wspólnot mieszkaniowych, bardzo często stosują na zmianę dwa określenia: zarząd oraz wspólnota. Tak naprawdę pojęcia te znaczą coś zupełnie innego. Przedstawiamy różnice oraz lepsze rozwiązanie z punktu widzenia mieszkańców wspólnoty. Co to jest zarząd?

Efektywne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową możliwe jest wtedy, kiedy posiada się zarząd lub zarządcę. W przypadku wspólnot, które mają więcej niż siedem lokali, obowiązek wyznaczenia zarządu nakłada Ustawa o własności lokali. Zarząd wspólnoty to organ, w którym zasiadają przedstawiciele właścicieli lokali. Jest to zarząd właścicielski. Możliwe jest również utworzenie zarządu spoza wspólnoty – w tym wypadku zasiadają w nim osoby, które nie zamieszkują we wspólnocie. Do czynienia możemy mieć również z zarządem powierzonym, którego utworzenie zostało zlecone na podstawie art 18 UWL. Zadaniem zarządu jest kierowanie wszystkimi sprawami wspólnoty mieszkaniowej oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Zarząd czuwa również nad tym, aby nieruchomości wchodzące w skład wspólnoty były należycie utrzymane. Kto to jest zarządca? Przede wszystkim warto podkreślić, że może nim być firma bądź osoba fizyczna. Jednocześnie osoba, które chce posługiwać się tytułem zawodowym zarządcy nieruchomości, musi zdać egzaminy nakładane przez polskie prawo. Prawo mówi, że zarządzaniem nieruchomościami mogą oferować jedynie te firmy, w których zatrudnieni są licencjonowani zarządcy Zarząd wspólnoty a zarządca – różnice Zarządca nieruchomości musi mieć stosowną licencję. W przypadku osób fizycznych, które są członkami zarządu, takiego wymogu nie ma. Zarządca musi również posiadać wykupione OC. Zarząd może być jedno osobowy, ale może go tworzyć również kilka osób. Zarząd może tworzyć jedna osoba, ale może to być także kilka osób. Inaczej kształtuje się również kwestia odpowiedzialności prawnej. Zarząd ma obowiązek przestrzegać prawa i zarządzać nieruchomością tak, aby nie działać na jej niekorzyść. Zarządca nieruchomości odpowiada prawnie, ale w razie zaniedbań może również stanąć przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która działa przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Wynajęcie zarządcy – naprawdę warto Wiele wspólnot mieszkaniowych, które działają w Polsce, nie decyduje się na zatrudnienie profesjonalnego zarządcy bądź firmy, która świadczy usługi z tego zakresu. Tymczasem okazuje się, że jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, które warto wziąć przynajmniej pod uwagę. Licencjonowany zarządca bądź firma, która świadczy usługi w tym zakresie, to przede wszystkim ogromne doświadczenie i rozległa wiedza. Osoba zatrudniona jako zarządca doskonale wie, co należy do jej obowiązków. Wie również, czego się od niej oczekuje i co nakłada na nią obowiązujące w Polsce prawo. Zarząd właścicielski to rozwiązanie wygodny, ale osoby w nim zasiadające nie powinny zapominać, że również odpowiadają przed prawem. Trzeba w związku z tym działać w świetne obowiązujących przepisów i ustaw, a nieraz takiej wiedzy może brakować. Dobry zarząd składa się z osób, które posiadają rozległą wiedzę pozwalającą na zarządzanie nieruchomościami.