Czy remont mieszkania w bloku należy zgłosić do administracji?

Remont w mieszkaniu dla większości z nas jest czymś zupełnie oczywistym. Jednocześnie bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, że coś takiego w niektórych przypadkach wymaga od nas wcześniejszego uzyskania całego szeregu pozwoleń i zgód. Warto w takim razie dowiedzieć się, w jakich dokładnie przypadkach istnieje konieczność wystąpienia o zgodę na remont i w jaki sposób przebiega cała taka transakcja.

Niezależnie od tego, jakie prace zamierzamy wykonać pierwszym krokiem powinno być tutaj dokładne zapoznanie się z regulaminem wspólnoty mieszkaniowej. W niektórych przypadkach regulamin ten nakłada bowiem na każdego mieszkańca obowiązek powiadomienia wszystkich zarządców danej nieruchomości o jakichkolwiek planowanych przez siebie pracach. Nie należy zaniedbywać tej kwestii, bowiem wykonywanie jakichkolwiek prac bez wcześniejszego uzyskania stosownej zgody w sytuacji gdy jest ona wymagana może narazić nas niekiedy na poważne konsekwencje i wiele problemów prawnych. Na osoby które decydują się na wykonanie remontu bez wcześniejszego uzyskania zgody nakładane są surowe kary finansowe w wysokości nawet do tysiąca złotych. Niekiedy otrzymują także nakaz przywrócenia nieruchomości na własny koszt do stanu, w jakim znajdowała się ona przed wykonaniem remontu. Niekiedy regulamin obowiązujący w naszej wspólnocie mieszkaniowej może być pod tym względem nieco niejasny i ciężki do zinterpretowania. W takiej sytuacji najlepiej będzie zwrócić się do administracji w prośbą o wyjaśnienie wszystkich niejasności. Zarządca nieruchomości powinien na tyle dobrze znać wszystkie obowiązujące te przepisy, aby zawsze być w stanie dokładnie wyjaśnić wszelkie niezrozumiałe dla nas kwestie. Kolejnym krokiem powinno być dokładne sprawdzenie listy prac zawartych w polskim prawie budowlanym. Bardzo szczegółowo opisuje ona bowiem wszystkie prace, do których przeprowadzenia potrzebna nam będzie stosowna zgoda i uzyskanie odpowiednich dokumentów. Dowiemy się w taki sposób także tego, w jakich przypadkach wystarczy nam jedynie zgłoszenie samego faktu przeprowadzenia takich prac do stosownego urzędu czy administracji budynku. Należy także mieć na uwadze to, że sprawa staje się nieco bardziej skomplikowana w przypadku mieszkań znajdujących się w zabytkowych kamieniach. W takim wypadku do przeprowadzenia prac konieczna jest wcześniejsza konsultacja z miejskim konserwatorem zabytków, który musi ocenić cały nasz plan i wydać na to stosowną zgodę. W większości przypadków nie jest to trudne, choć rzecz jasna takie procedury znacząco wydłużają czas potrzebny na przeprowadzenie całego remontu. Istnieje kilka różnych typów prac budowlanych, które są opisane w obowiązującym w Polsce prawie podatkowym. Możemy wśród nich wymienić między innymi remonty, przebudowy oraz konserwacje.

Na remonty i konserwacje w większości przypadków nie będziemy potrzebowali żadnej zgody, choć przebudowa jest już bardziej skomplikowaną kwestią. Takie prace zakładają bowiem istotną zmianę w całej strukturze budynku, przez co ciężko będzie je wykonać bez wcześniejszej konsultacji z administracją. W przypadku prac takich jak wyburzenie ściany w mieszkaniu albo zmiana usytuowania kuchenki gazowej w kuchni konieczne jest uzyskanie stosownej zgody.