Co powinna zawierać umowa o zarządzanie nieruchomością?

Odpowiedni zarządca nieruchomości jest niezbędny w absolutnie każdym obiekcie, który tylko przez długi czas ma pozostawać w faktycznie dobrym stanie technicznym i nie stwarzać swoim lokatorom żadnych problemów. Taka osoba jest zazwyczaj zatrudniana na podstawie specjalnej umowy o zarządzanie nieruchomością. Zdecydowanie warto zapoznać się z tym nieco bliżej i przede wszystkim dowiedzieć się, co powinna zawierać taka umowa.

Jest to niezwykle ważny dokument, który w ogromnym stopniu reguluje stosunki pomiędzy właścicielem danej nieruchomości a osobą odpowiedzialną za zarządzanie nią. W czasie podpisywania takiej umowy należy rzecz jasna zwracać uwagę na całe mnóstwo różnych kwestii. Istnieją w Polsce specjalne przepisy które dokładnie definiują, czym jest zarządzanie nieruchomością. W myśl takiego prawa zarządcą nieruchomości może być osoba fizyczna posiadająca odpowiednią licencję zawodową zarządcy nieruchomości – licencja taka jest nadawana wyłącznie przez stosowne organy państwowe, o czym koniecznie należy pamiętać. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej, bowiem jedynie wówczas jest ona ważna. Obowiązujące w Polsce przepisy dokładnie określają także, jakie elementy obowiązkowo muszą znaleźć się w takiej umowie i w jaki sposób należy ją zapisywać. Jedynie dzięki temu właściciel danej nieruchomości będzie miał prawo do dochodzenia swoich roszczeń od zarządcy. Istnieją także przepisy uchwalone przez stosowne ministerstwo które dokładnie regulują wysokość polisy ubezpieczeniowej, zawartej w takiej umowie. Do najważniejszych kwestii o jakich musimy tutaj pamiętać należą przede wszystkim te elementy, jakie obowiązkowo powinny znajdować się w każdej umowie cywilno prawnej. W umowie o zarządzanie nieruchomościami musi znajdować się przede wszystkim oświadczenie zarządcy w którym stwierdza on, że dysponuje wszystkimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędny do wykonywania tego zawodu. Do umowy należy wpisać numer licencji danego zarządcy nieruchomości. Zarządca musi także oświadczyć, że posiada niezbędne tutaj ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – takie rzeczy są wymagane. Następna część dotyczy przedmiotu umowy. Powołujemy się w niej na Ustawę o Gospodarce Nieruchomościami i wypisujemy wszystkie najważniejsze dane dotyczące księgi wieczystej konkretnej nieruchomości, której ma dotyczyć nasza umowa. Jeżeli w skład nieruchomości wchodzą jakiekolwiek inne obiekty, to właśnie w tym miejscu należy zamieścić o nich informację. W treści podpisywanej przez nas umowy koniecznie musi znaleźć się także dokładny spis wszystkich obowiązków zarządcy nieruchomością. Musimy jasno określić, czego w ogóle oczekujemy od takiej osoby.

Warto dodatkowo zamieścić tam zapis w którym jasno mówimy, że zatrudniania przez nas osoba ponosi pełną odpowiedzialność za nieruchomość, którą oddajemy jej pod opiekę. Umowa musi podkreślać, że podpisujący ją zarządca zobowiązuje się do jak najlepszego dbania o wszystkie interesy całej wspólnoty mieszkaniowej oraz właściciela danej nieruchomości. Bardzo ważny jest także zapis mówiący, że zarządca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej. Osoba taka nie może w związku z tym przekazywać osobom postronnym jakichkolwiek informacji mających większe znaczenie dla całej wspólnoty mieszkaniowej.