Wykorzystanie geodezji w praktyce

Na klasyczne zadanie geodezji wskazuje nazwa tej dziedziny nauki, która oznacza w największym przybliżeniu „mierzenie Ziemi”. W praktyce jest to określanie kształtu i rozmiaru Ziemi, chociaż to oczywiście zadania, które w praktyce nie są przeciętnej osobie zbyt potrzebne. Tym niemniej, geodezja ma ogromne znaczenie dla naszego codziennego życia. Po co jednak mierzy się duże i małe powierzchnie oraz po co zaznacza się na nich różne punkty? Realnych zastosowań efektów prac kartografów i geodetów jest bardzo wiele.

Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy z tego, że geodezja towarzyszy nam niemalże na każdym kroku. Jej najbardziej oczywistym przejawem są oczywiście najróżniejsze mapy. Największe z nich obejmują cały świat, coraz mniejsze z nich są w stanie poprowadzić nas na wakacje nad morze, pozwolą nam dojechać do pracy, znaleźć coś na mieście czy tez wreszcie umożliwią nam stworzenie ładu przestrzennego w naszej okolicy. To w oparciu o nie możliwa jest budowa domów tak, by jeden drugiemu nie przeszkadzał i by w plątaninie budynków można było się rozpoznać. Na tej podstawie nietrudno się zorientować, że chociaż klasyczna funkcją mapy jest przede wszystkim opisywanie i poznawanie świata, to w dzisiejszych czasach jej znaczenie gospodarcze jest nie do przecenienia. Wiedza zdobywana dzięki pracy geodetów pozwala nam także na odpowiednią organizację polityczna naszej przestrzeni. To oni tworzą mapy krajów, województw, powiatów i gmin, dzięki którym jesteśmy w stanie budować sprawnie działające państwo. Osoba, która podejmuje się takich zadań, musi być oczywiście geodetą licencjonowanym, nie hobbystą. Odpowiedzialność, która ciąży na kimś takim, jest zbyt duża. Nie można zapomnieć także o kwestiach wojskowych. Bez niej ciężko by było ustalić, gdzie właściwie jest przeciwnik i z której strony przyjdzie. W wielu przypadkach znaczenie geodezji ociera się o oczywista oczywistość, cytując klasyka, ale w niektórych sytuacjach nie jest to już tak jasne. W największym uproszczeniu można powiedzieć, że geodezja ma za zadanie dostarczanie nam informacji o otaczającym nas świecie w sposób możliwie najbardziej precyzyjny.

Informacje te musi najpierw zebrać, a potem odpowiednio przetworzyć, by nadawały się do tworzenia bardziej lub mniej skomplikowanej wiedzy. W ujęciu gospodarczym geodezja zawsze związana jest z konkretnymi działaniami ludzkimi, do których pomiary geodezyjne są niezbędne, by można było nie tylko prawidłowo wykonać określone prace, ale także rozsądzić, czy ich wykonanie jest w ogóle możliwe. Nie można zapomnieć także o kwestii bezpieczeństwa. Wiele danych gromadzonych i przetwarzanych przez geodetów pozwala nam na stwierdzenie, czy planowana lub obecna eksploatacja urządzeń jest w pełni bezpieczna.