Podstawy geodezji

Czym jest geodezja?

W najbardziej podstawowym rozumieniu geodezja jest nauką o Ziemi. Piszemy tutaj z wielkiej litery, ponieważ chodzi o ziemię jako trzecią planetę w układzie słonecznym. Pierwsi geodeci zajmowali się przede wszystkim próbami określenia rozmiaru oraz kształtu ziemi, co w tamtych czasach...

Zobacz

Tyczenie w teorii i w praktyce

Tyczenie jest najczęściej wykonywaną czynnością przez geodetów. Związane jest to w dużej mierze z faktem, ze każdy projekt budowlany wykonywany przez kogokolwiek w jakimkolwiek miejscu musi być poprzedzony tyczeniem, czyli procedurą odnoszącą tworzony obiekt czy lokującą...

Zobacz

Wykorzystanie geodezji w praktyce

Na klasyczne zadanie geodezji wskazuje nazwa tej dziedziny nauki, która oznacza w największym przybliżeniu „mierzenie Ziemi”. W praktyce jest to określanie kształtu i rozmiaru Ziemi, chociaż to oczywiście zadania, które w praktyce nie są przeciętnej osobie zbyt potrzebne...

Zobacz