Czy w Kędzierzynie da się uzyskać mieszkanie gminne bez kolejki?

Na przydział mieszkalnego lokalu komunalnego czekają obecnie w Kędzierzynie tysiące rodzin. Weryfikacja kolejki oczekujących prowadzonej przez urząd gminy pozwoli znacznie przybliżyć w czasie moment otrzymania mieszkania przez najbardziej potrzebujących. 7 osób w 2 pokojach Mieszkanie własnościowe wciąż jest niedoścignionym marzeniem dla wielu Polaków i rodziny wielopokoleniowe mieszkające na małej przestrzeni nie należą niestety do rzadkości. Dziadkowie, rodzice i dzieci w M2, czyli trzypokoleniowe rodziny to w praktyce same łóżka, szafy i jedno biurko dla dzieci. Takie warunki lokalowe z pewnością są niewyobrażalne dla wielu osób.

Przyznawane przez gminy mieszkanie komunalne Wiele osób nie może liczyć na kredyt hipoteczny z banku. Dotyczy to nie tylko osób bezrobotnych, ale także osób starszych lub bardzo młodych, niezależnie od wielkości zamieszkiwanego przez nich miasta. Często jedynym rozwiązaniem jest właśnie mieszkanie komunalne. Gminy mają obowiązek zapewniania najuboższym mieszkańcom dachu nad głową, który powinien być tańszy od lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prywatnym budynku. Możliwość uzyskania go obwarowana jest jednak szeregiem skomplikowanych warunków różniących się szczegółami w różnych gminach. Precyzuje je zawsze uchwała właściwej rady gminy. Weryfikacja wniosków o mieszkanie Podstawowym kryterium jest zawsze odpowiednio niski dochód po przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Mieszkania przyznawane są tylko osobom, które posiadają obecnie złe warunki lokalowe. Większe szanse mają ci mieszkańcy, u których występują dodatkowe komplikacje sytuacji życiowej, jak niepełnosprawność lub samotne wychowywanie dziecka. Uzyskanie statusu osoby oczekującej na mieszkanie to jednak dopiero początek. Listy oczekujących są długie, a czas oczekiwania zwykle wynosi kilka lat. Władze Kędzierzyna-Koźla wydają się posiadać sposób na poprawę sytuacji. Tysiące osób na liście zostały poddane weryfikacji polegającej na wysłaniu formularza z pytaniami o obecna sytuację. Część osób nie odpowiedziało, a u części zmieniła się sytuacja życiowa. Wszystkie takie przypadki, 90% ogółu, zostało usunięte z kolejki. Czas oczekiwania na mieszkanie komunalne w gminie wciąż liczony jest w latach, ale już nie w dekadach. Skrócił się z 120 miesięcy do 24 miesięcy. Jest to niewątpliwie wzór do naśladowania. „Leasing” mieszkaniowy Miasto posiada jeszcze także spore rezerwy w postaci pustostanów, które mogłyby być zaadaptowane na mieszkania komunalne. Niestety, wymaga to nakładów przekraczających możliwości budżetowe.

Znacznie bardziej skutecznym pomysłem okazała się oferta „leasingu” mieszkań skierowana do osób posiadających dochody, ale niewystarczające do uzyskania kredytu komercyjnego. Od takich osób miasto wymaga niewielkiego wkładu finansowego, w zamian za co kredytuje budowę budynku mieszkalnego i przekazuje inwestorom mieszkania w nim poniekąd w leasing. Mieszkańcy spłacają zaciągnięty na ten cel kredyt w formie czynszu, a miasto pokrywa wszystkie odsetki. Po spłaceniu całości zadłużenia lokator staje się właścicielem zajmowanego przez siebie mieszkania.